ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
654,1663284410,27761100036,32126811220,7641,207
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,68042210624,4011,40864,82718300018934,9082,013
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
16410,2948417515,55594533,11111700024228,9601,903
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
614,5853636615,67093654,52021611,5248313326,2991,598
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,49552410823,6671,429118,78938612,2009121141,1512,430
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
865,7934485813,79884054,58420100014924,1751,489
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
843044318,22545697,36140912,3591014918,3751,010
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
503,4182646315,42388374,78022711,6395812125,2601,432
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
835,4774209723,1551,20632,01610100018330,6481,727
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุติ รักษ์หนู
705,1823867817,1521,01754,61120500015326,9451,608
10. ประถมศึกษาระนอง
นายมนูญ จันทร์สุข
332,1271754110,02656664,8472160008017,000957
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
463,0721786114,38981154,66319024,26313911426,3871,318
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
664,2832905012,56663243,62415311,5536412122,0261,139
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายนพพร มากคงแก้ว
835,9704355511,78365416652824,29816614122,7161,283
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
584,5443556515,98593153,56716500012824,0961,451
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง
655,03842912127,6161,77776,85433411,7717719441,2792,617
16. ประถมศึกษาสตูล
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
695,7793908719,83997921,6948211,6827215928,9941,523
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายศังกร รักชูชื่น
675,1173586412,54674819374223,77816513422,3781,313
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
564,3453127716,82294253,60014900013824,7671,403
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
634,4063645310,63570619393811,6877311817,6671,181
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
423,3843047014,61490621,5856300011419,5831,273
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
494,1764407818,5591,17786,47135311,7366313630,9422,033
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
544,4204096013,52578917283300011518,6731,231
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายภิรมย์ จีนธาดา
191,5951454810,8657910000006712,460936
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1
393,2104166714,1021,21232,16012823,90220111123,3741,957
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายมนูญ จันทร์สุข
1176079174,02533743,718216000328,503632
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายประหยัด สุขขี
373,27030610622,8301,49265,95727300014932,0572,071
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
242,2082098521,2501,27176,11731411,6937411731,2681,868
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายนิพัฒน์ มณี
191,8722465516,3991,13021,840330007620,1111,409
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
141,2331784411,8949432928,6681,7701127,3571,3479869,1524,238
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายประพันธ์ รัตนอรุณ
110610112,99318776,259323817,8998432727,2571,363
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
544757308,5926271817,2619051328,5131,4216654,8133,010
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายธนู นูนน้อย
219430237,4845451615,9299571232,0001,6455355,6073,177
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
111911207,4994561210,3355871122,6861,1284440,6392,182
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15
16514329,31174476,535403613,4436924629,3541,853
 1,694124,40510,3132,197517,65532,111215191,0239,88982182,3048,7714,1881,015,38761,084