ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์32 5,97116,6073,78613626,5001941,2541,70503,1531,0924,7391,8901367,85721566622901,1101,9257,0012,06013611,1221,8886,7922,00813610,8247032,4218911364,1511042205103751042205103752921,05029101,633217649730939128
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวิทยา สิงคิวิบูลย์27 5,15114,6242,180021,955007230723298481,01701,894015657707339773,0081,43005,4156162,0191,00003,6353741,30666602,3460020200350354381,5681,35803,3644381,5341,22403,19694
3ประถมศึกษาระนอง --ว่าง-25 3,55711,6281,851017,0361799951,20102,3757083,5731,14905,4303011,23542501,9611,7026,2681,24809,2181,6515,9411,20508,7974761,43446002,3705219110003433221,09110001,51331,7121,015,5691,59501,048,87630,866113,3521,0120145,230188
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย10 5,08117,5282,398025,00710452932709604062,33570303,44410419913804417302,65738203,7695511,76528302,5992044961250825000000020219495321501,362174482145080153
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2-ว่าง-34 6,03420,8763,73618230,8281111,0641,77502,9505407,9402,21314210,8351332,387780513,3511,5878,5181,81213112,0481,1747,4541,59113110,3504483,01777734,2451671,51610601,7891971,352285691,9033152,7798811874,1622271,701621822,631213
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง..39 5,04318,7042,626026,3733971,34368502,4255885,2671,23607,0914122,01633702,7653,07611,5311,838016,4452,88510,3631,823015,0716092,45144603,5061967071109141967211109285402,73834403,6223901,61820302,211299
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น10 4,75816,2821,021022,0618735331307533202,48433603,14011261813008606674,42429405,3855742,44131803,3332711,0525201,37596250360382962513603835202,28928403,0933851,77637302,53468
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ29 5,75716,7462,1304624,6793041,2371,01102,5526975,1201,10806,9252501,23334101,8243,99412,7101,423018,1273,30410,6051,247015,1561,1203,67667105,4674731,388001,8614751,392001,8673,37011,5331,291016,1942,2156,51478209,511338
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน10 3,46714,2101,867019,5448038150409654053,03338203,8201521,0182901,1997423,349430564,5775102,42038703,31717083816601,174311083014231108301427374700820136713109095859
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา12 7,26324,5503,837035,65011170427060801,45445901,9139559634001,0314243,14084704,4113242,09052102,93513174828901,168112482256085001519034386521807081147018049935
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล32 6,04921,0802,085029,2144343181401,2884504,3421,04905,84115493926301,3561,2206,31369208,2257834,32052105,6243981,86830502,571829003781324901892221,02617801,4261467321140992151
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน17 4,08420,2742,505026,86300297029700120120030030000005271563101,398000000000000230230032032003203272
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข35 4,02712,6981,069017,794711,61296402,6473077,28091808,5054312,45124003,1222,0018,8181,017011,8361,4845,85292708,2634922,16728902,94820126001461052673004021,6197,07275609,4479915,40441206,807240
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์43 7,66930,6013,091041,3613191,8981,56903,7861,98119,0802,217023,2786453,30975104,7054,29617,8752,526024,6974,20920,3192,721027,2491,2506,4791,05108,7800000031300003312641,24722801,73917481922801,221369
15ประถมศึกษาพังงา --26 4,99316,9312,2058624,21510487973801,7213393,3351,01504,6895344257801,0739694,6551,36606,9908663,7611,12105,74813491025671,307027111603870369158052710673551301,3544458044701,071148
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ6 3,20312,8832,2217318,380043442408581092,03550202,646391642802313222,040671733,1061881,411488732,16056525164074539921013239934501772641,16631601,74639117192034849
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี16 7,57523,4361,115032,1264019376801,00110591076601,781098301013,91421,139626025,6793,46820,666524024,6584902,2006702,7570000004122063130709200859171702200893387
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ18 6,59423,0491,356030,999024183701,0786375,20260206,44101110401151,66112,236599014,4963,40812,2601,073016,74111676248092600000000001889886801,2443171,4894801,854105
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว28 6,46623,7161,81213232,1265203,38893404,84295312,520906014,3791502,22853502,9133,01212,5091,363016,8841,8159,248877011,9404793,07721403,7701307436109344432,1216102,6251,1026,36460008,0664653,40839304,266322
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์20 4,31013,759610018,6791361,21451801,8688316,58352707,941881,59831902,0051,2765,77138807,4359074,90438806,1994271,82619802,451311560018764233002977422,07131703,1306261,48616802,280210
21ประถมศึกษายะลา 1นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง11 4,74518,645830024,2203466424609448777,47242308,7723512,70514603,2021,2425,23920306,6844753,98722304,685861,20220901,497292832031429283203141,1355,8195007,0046354,9691805,622111
22ประถมศึกษายะลา 2นายพิษณุ ดิเรกกุล13 3,87512,513483016,8711691,10037901,6487227,48032308,525209694201,0311,5289,216357011,1011,4687,96935709,7945093,09815003,757154762109173041,097101,4029155,23824306,3966153,35621104,182214
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว17 4,36117,642797022,80010599834301,4463194,34941605,084486631507261,4627,09936508,9261,1146,34828607,7482661,8025302,12100202035081591,3278801,5741261,1117001,307131
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์25 5,27217,7221,6906924,7531421,14499502,2818565,26077806,8941548976201,1131,6836,78999809,4701,2185,37374407,3354852,39851303,39664273144048113245014407263521,69741602,4652121,25741601,885184
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง37 9,10529,9352,270041,3101912,4031,18703,7811,31611,2661,0176313,6622621,55237102,1852,38112,8081,142016,3312,10911,0651,363014,5376442,87949204,0151931,01818801,3991931,08918701,4699154,92243606,2737023,97845105,131268
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง40 6,26620,7512,527029,5442781,6051,04102,9241,2188,337894010,4492781,76336902,4102,16710,2821,291013,7402,0318,3421,086011,4593602,30847003,13851194410286862905104271,2486,1771,08508,5106134,5591,24206,414348
27ประถมศึกษาพัทลุง 2 -ว่าง-4 4,26514,669737019,6714115711803161631,294801,465311822502385712,47210303,1464752,09756542,6822171,17656291,47800000000002661,4924701,805134884001,01842
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ25 0031,73023,08354,813003,78303,783004,29204,29200340452792008,7146,86315,577005,6094,79110,400002,8892,1054,994006262124009144135002,8371,7164,55302017220539767
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว22 0041,05227,77268,824003,7051,3425,047001,4891721,66100629281910006,2664,71310,979006,0654,74310,80800141712120028164400936615901,4813,0901,4025,97301,4811,7897053,97532
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 0023,60617,53441,140005,9861,2597,2450010,3711,75312,124002,9012,5605,4610016,16412,44428,6080013,12910,52723,656003,6422,9896,631001,1851,0602,245001,3211,0482,3690013,40610,85124,257007,5446,73814,282187
31มัธยมศึกษา 14นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี15 0015,95611,38727,343001,67601,676002,305782,38300342120462005,1693,8649,033005,8174,0999,91600367258625001,4361,7173,153001,4631,6943,1570814,3253,6938,099002,6852,5435,22880
32มัธยมศึกษา 15นายธวัช แซ่ฮ่ำ30 0016,49913,39529,894005,357755,432006,1824046,586001,1477091,856007,1895,54212,73101807,1635,46412,807001,9741,6643,6380000000332053005,8954,93610,831003,9273,3867,313113
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย18 0034,33321,18755,520003,8984384,336004,8004385,238008965231,419007,0494,50011,549008,4515,69414,145003,7531,7115,464001492300261238002,8032,5285,331002,0982,2774,37570
34ประถมศึกษาปัตตานี 31 2,9459,339285012,5690064064122609640795303126404061797836401,0261518546401,0698122364036800000000001086126407842737564046624
35ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข6 2,0096,07343908,5211911135204821988528601,1901031895803506132,7611812343,7896572,60415703,4184311,91810402,45351151002025120600257511,97030402,32520123550198139
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี14 4,48714,0551,23462420,4001785991,00001,7773291,45561602,40021286613501,2131,4175,69257107,6801,1653,97845405,5972467098701,0421343070044113430730444134307004411343073044469
รวม 791 154,382531,526217,969115,7061,019,5833,857 26,397 46,664 3,114 80,032 16,438 146,487 53,271 3,186 219,382 4,823 31,462 13,719 4,696 54,700 47,738 217,103 76,838 38,556 380,235 41,520 188,143 70,678 35,712 336,053 11,673 54,966 22,099 8,973 97,711 2,135 9,267 3,846 2,864 18,112 3,040 12,431 4,350 2,953 22,774 47,412 1,092,379 44,394 25,313 1,209,498 41,250 165,966 27,359 15,936 250,511 5,607
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/11/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน