ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาชุมพร 1นายวัลลพ สงวนนาม30 5,97116,6073,78613626,5001941,2541,51202,9601,0204,4121,7871367,35514349021908521,8106,4381,86713610,2511,8886,6411,81513610,4807032,3916981363,9281042205103751042205103752921,05029101,633217649730939128
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายวิทยา สิงคิวิบูลย์23 5,15214,6582,180021,9900060806082980594701,781011352106345742,0451,05203,6714591,53186502,85526794558701,79900000003033391,37297202,6833391,34387702,55955
3ประถมศึกษาระนอง -นายปรีชา บัวกิ่ง 3,56911,6151,852017,03600000000000000000000000000000000000000000000000000
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1 5,03717,4582,372024,86700000000000000000000000000000000000000000000000000
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายชูศักดิ์ ชูช่วย13 6,02821,1783,89915731,2628763359301,3132403,02865403,922981,56229201,9525593,365545624,5313913,335656624,4441781,64924302,07049974001,02349974001,0232001,26414001,6041821,1128301,37770
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3ว่าง..30 4,83518,5442,652026,03122259257001,3842813,4281,23804,9473001,30241002,0121,9418,4441,44318612,0141,6826,8891,458010,0292461,34930901,9046424830315642651003393382,00328902,63073462610596206
7ประถมศึกษาตรัง 11 4,71116,3241,021022,0564419069030364344690477642786904116427869041120111001312088001080000000000117415690601642786904116
8ประถมศึกษาตรัง 216 5,88817,2432,0694625,2462571,21353002,0006604,12165505,4362031,16130501,6691,6925,63665807,9861,6595,00658007,2455661,77214402,4822086197509022106187509031,2594,68267606,6178853,10855904,552182
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า 3,65615,1831,939020,778000000000000000000000000000000000000000000000000001
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นางพรรณี สกุณา 6,91724,7813,928035,62600000000000000000000000000000000000000000000000000
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล1 5,92422,1442,204030,27232460078993430044240115001552071,638001,845123409005328300038000000000040970013740970013710
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายเสนอ ทองจีน17 4,08420,2742,505026,863003010301000000030030000005269965601,407000000020020003303300000001001073
13ประถมศึกษาพัทลุง 122 3,96412,6341,071017,669441,07446701,5851873,38046704,0348586814101,0948444,06538805,2978453,33039104,5663511,64925902,25937205002421223462104896592,87637003,9052712,02829502,594118
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์43 7,64130,6253,092041,3582601,8981,56903,7271,94419,0712,217023,2325663,05263204,2504,19517,7522,526024,4734,14620,2772,721027,1441,2146,3421,05108,6070000031300003312641,24722801,73917481922801,221357
15ประถมศึกษาพังงา --1 4,98719,5272,2058626,805007907913170790262000008127100352812710035200000000000000013310044000006
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายประจักษ์ ช่างเรือ3 3,22012,8862,2057318,3840389324071301,37044001,810070200901341,18941001,733056022707870134152028600000012502622570731601,248025192021720
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายประหยัด สุขขี 7,92225,6661,00717034,76500000000000000000000000000000000000000000000000000
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายธวัช แซ่ฮ่ำ 6,46423,3921,547031,40300000000000000000000000000000000000000000000000000
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว15 6,64324,1241,80813232,70712794460301,6747517,75552309,029861,53532501,9462,0137,441661010,1151,2915,95864507,8943992,2437902,7211306775908661305595907486524,34945005,4512772,62537003,272195
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์17 4,31013,759610018,6791361,21441501,7658316,58342407,838881,59816901,8551,1855,36028506,8308494,62131305,7834271,8266102,314311560018764233002977421,90118002,8236261,48614002,252185
21ประถมศึกษายะลา 1นายนพพร มากคงแก้ว10 4,72518,647830024,2023466422809268227,04040508,2673512,60513603,0927154,90418505,8044753,97220504,652861,18720701,480292830031229283003126304,4303205,0925803,831004,41195
22ประถมศึกษายะลา 2นายพิษณุ ดิเรกกุล9 3,82712,508483016,81814069121701,0485964,10616104,86302133202451,0135,61719506,8251,0115,55219506,7583422,17014302,65513466310798284998101,2835413,24019303,9744252,24916102,835157
23ประถมศึกษาสงขลา 1 4,36017,641797022,79800000000000000000000000000000000000000000000000000
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 5,27518,6571,9136925,91400000000000000000000000000000000000000000000000000
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 9,70929,9102,282041,90100000000000000000000000000000000000000000000000000
26ประถมศึกษาสตูล -ดร.อาดุลย์ พรมแสง 6,42521,9892,518030,93200000000000000000000000000000000000000000000000000
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุนาจ แก้วสุข3 4,25314,674737019,664411571100308756770075202880363341,3335601,7233551,3795601,790139629560824000000000021175900970581910024915
28มัธยมศึกษา 11ว่าง2 0031,72523,08154,80600600600052052005253105005253105001018619600542074000000000000385430028533
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว20 0041,05227,77268,824003,6471,3424,989001,4791721,65100623281904005,6354,3199,954005,4814,3969,877001406820800281644008166147001,0481,0482,0960028067595531
30มัธยมศึกษา 13นายศังกร รักชูชื่น26 0023,90718,66142,568003,8236524,475005,0975315,628001,1001,2862,386009,1937,79916,992007,1186,69013,808001,7641,4173,181004944930010039139008,1727,07115,243005,9275,47811,405123
31มัธยมศึกษา 14นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี4 0015,95611,38727,343001110111001,04901,049001482317100393157550009012921,193001256819300144180053457009263155001025315516
32มัธยมศึกษา 15-16 0016,76712,64029,407003,511593,570003,4152193,63400432276708003,9012,4446,345004,0272,7936,820001,4391,2732,712000000018927002,8052,0854,890002,8512,1364,98764
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย 0034,66021,17355,83300000000000000000000000000000000000000000000000000
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายณรงค์ ศรีละมุล 2,8759,415285012,57500000000000000000000000000000000000000000000000000
35ประถมศึกษายะลา 3นายมนูญ จันทร์สุข5 2,0096,07343908,5211911132404541926325805408328816005311431,04515301,3412891,53115701,9771151,10410401,32301800180680068311,75330402,088005505537
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี 4,56014,9711,15297621,65900000000000000000000000000000000000000000000000000
รวม 327 154,941543,107219,455116,5591,034,0621,637 11,070 19,671 2,053 34,431 7,631 66,896 21,416 1,058 97,001 2,107 15,278 5,824 1,919 25,128 17,504 76,821 29,667 15,156 139,148 15,616 72,072 28,477 14,555 130,720 5,061 25,508 7,615 2,982 41,166 786 4,063 300 64 5,213 1,087 4,865 530 118 6,600 6,553 32,176 16,665 10,272 65,666 4,211 20,303 12,361 8,347 45,222 2,150
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน