ข้อมูลรายงานรายงานประเมินนักเรียน ม.1-3 ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA 2560 ภาคใต้
ครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 60
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนที่มี ม.1-ม.3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด(โรง)ให้ข้อมูล1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)
1สพป.กระบี่ 43 44 / 1,002 1,000 / 881 880 / 822 822
2สพป.ชุมพร เขต 1 43 43 / 1,178 1,178 / 1,031 1,031 / 912 912
3สพป.ชุมพร เขต 2 28 28 / 696 696 / 610 610 / 541 541
4สพป.ตรัง เขต 1 19 19 / 342 342 / 283 283 / 251 251
5สพป.ตรัง เขต 2 28 28 / 650 650 / 619 619 / 566 566
6สพม. เขต 13 44 44 / 8,069 8,069 / 7,375 7,375 / 7,024 7,024
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 23 23 / 408 408 / 398 398 / 389 389
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 53 52 / 1,101 1,101 / 1,062 1,061 / 929 928
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 42 41 / 655 655 / 566 566 / 531 531
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 30 30 / 552 552 / 572 572 / 503 503
11สพม. เขต 12 97 97 / 11,352 13,970 / 10,572 12,997 / 10,152 12,559
12สพป.นราธิวาส เขต 1 15 15 / 409 400 / 386 383 / 286 283
13สพป.นราธิวาส เขต 2 18 17 / 478 481 / 394 392 / 376 376
14สพป.นราธิวาส เขต 3 17 17 / 493 493 / 492 492 / 406 406
15สพม. เขต 15 46 46 / 5,023 5,023 / 4,536 4,536 / 4,219 4,219
16สพป.ปัตตานี เขต 1 17 16 / 364 357 / 399 383 / 306 301
17สพป.ปัตตานี เขต 2 13 13 / 198 198 / 170 170 / 166 166
18สพป.ปัตตานี เขต 3 5 5 / 88 88 / 68 68 / 83 83
19สพป.พังงา 34 35 / 674 674 / 625 625 / 544 544
20สพม. เขต 14 27 27 / 4,634 5,152 / 4,418 4,900 / 4,204 4,634
21สพป.พัทลุง เขต 1 25 25 / 304 304 / 269 269 / 260 260
22สพป.พัทลุง เขต 2 21 16 / 220 220 / 196 194 / 157 157
23สพป.ภูเก็ต 12 12 / 746 746 / 666 666 / 585 585
24สพป.ยะลา เขต 1 9 9 / 267 258 / 261 247 / 233 231
25สพป.ยะลา เขต 2 8 8 / 157 138 / 147 141 / 148 136
26สพป.ยะลา เขต 3 7 7 / 120 120 / 121 121 / 206 106
27สพป.ระนอง 25 25 / 543 537 / 489 486 / 511 506
28สพป.สงขลา เขต 1 20 20 / 273 273 / 197 197 / 179 179
29สพป.สงขลา เขต 2 19 19 / 361 361 / 302 302 / 316 316
30สพป.สงขลา เขต 3 37 36 / 780 796 / 675 661 / 600 584
31สพม. เขต 16 53 0 0 0 0 0 0 0
32สพป.สตูล 42 40 / 683 684 / 641 633 / 623 619
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 27 27 / 671 671 / 678 678 / 602 602
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 46 / 923 941 / 880 884 / 811 812
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 36 36 / 681 681 / 730 729 / 665 665
36สพม. เขต 11 66 65 / 10,102 10,102 / 9,035 9,035 / 8,746 8,746
รวม 1,095 1,031 0 55,197 58,319 0 50,744 53,584 0 47,852 50,542
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน